Politica privind protecția datelor
cu caracter personal

Mercedes-Benz România S.R.L. (în continuare „MBRO”), cu sediul social în Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România, adresa de e-mail: DoC-MBRO@daimler.com, declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – „GDPR”; Legea nr. 190/2018).

Tipurile de date prelucrate Scopul prelucrării  Temeiul legal Perioada de stocare  

Numele și prenumele

 

În vederea identificării cu ocazia participării la eveniment. În scopul participării la eveniment - Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Adresa de e-mail și numărul

de telefon

Pentru a vă putea contacta atât înainte de eveniment, cât și pe perioada desfășurării acestuia în scopul de a vă informa despre activități, orar etc. În scopul participării la eveniment - Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Data nașterii

 

Pentru a ne asigura că participanții au vârsta minimă prevăzută de regulamentul de participare. În scopul participării la eveniment - Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului    

 

 

De asemenea, în funcție de tipul evenimentului putem prelucra și:

Tipurile de date prelucrate Scopul prelucrării Temeiul legal Perioada de stocare  

Copia Cărții de Identitate și a permisului de conducere

 

Pentru a verifica dacă aveți capacitatea legala de a conduce autovehiculele puse la dispoziție în cadrul sesiunilor de test-drive. Obligație legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Denumirea companiei

 

Pentru a analiza rata de răspuns a clienților la evenimente. Interesul legitim al MBRO – Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Țara și orașul

 

Pentru logistica și organizarea evenimentului (ex. asigurarea cazare, transport etc.). Interesul legitim al MBRO – Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Calitatea de client MBRO

 

În scopul fidelizării clienților MBRO. Interesul legitim al MBRO – Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Restricțiile alimentare

 

Pentru a vă putea pune la dispoziție alimente care să nu vă pună în primejdie sănătatea (ex. cele care conțin anumiți alergeni). Pentru a proteja interesele dvs. vitale – Art. 6 alin. (1) lit. d) din GDPR 12 luni de la încheierea evenimentului  

Fotografiile și/sau înregistrările audio-video

 

Pentru îmbunătățirea modului de desfășurare a unor evenimente similare, realizarea de materiale publicitare sau creșterea notorietății evenimentelor organizate de noi, putând fi publicate sau difuzate în media (tradițională sau online). Nu vom putea evita prelucrarea imaginii dumneavoastră in cadrul evenimentului. Interesul legitim al MBRO – Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR 5 ani de la încheierea evenimentului. Anumite fotografii sau inregistrari pot fi pastrate pe o perioada mai lunga, in scopuri statistice si istorice.  

De asemenea, în funcție de tipul evenimentului, putem prelucra o parte din datele menționate anterior și pentru însoțitori.

Divulgarea datelor
Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai când este strict necesar și numai următoarelor categorii de împuterniciți și destinatari:

  • Mercedes-Benz Group AG sau altor terțe părți (ex. parteneri ai evenimentului) implicate în proiect în scopul raportării post-eveniment;
  • Agențiilor de publicitate care ne furnizează servicii în vederea organizării evenimentului;
  • Asigurătorului autovehiculelor și/sau autorităților publice în cazul în care au loc incidente rutiere apărute pe durata evenimentului;
  • Unei terțe părți, atunci când aceasta este prevăzută sau autorizată de lege sau de o dispoziție legislativă valabilă, o hotărâre judecătorească sau o reglementare sau dacă o astfel de divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri, pe teritoriul național sau într-o altă țară.

Atunci când pe parcursul evenimentelor s-au efectuat fotografii sau filmări, acestea pot fi transmite către Mercedes-Benz Group AG sau altor terțe părți (ex. parteneri ai evenimentului) și, totodată, le putem face publice în media (tradițională și/sau online) pentru îmbunătățirea modului de desfășurare a unor evenimente similare, realizarea de materiale publicitare, sau creșterea notorietății evenimentelor organizate de noi.
În toate cazurile, cu acești împuterniciți avem semnate acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin care ne-am asigurat că datele dumneavoastră sunt prelucrate în acord cu prezenta informare.
 

Drepturile dumneavoastră
În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:
(i) informare – aveți dreptul să fiți informat dacă vă prelucrăm sau stocăm datele;
(ii) acces la date – prin exercitarea acestui drept, aveți posibilitatea să obțineți o copie după datele dumneavoastră prelucrate de noi;
(iii) rectificarea datelor – aveți dreptul să obțineți rectificarea datelor inexacte sau incomplete;
(iv) ștergerea datelor – acest drept nu este unul absolut și se va analiza în funcție de situația dumneavoastră particulară;
(v) restricționarea prelucrării – aveți dreptul să solicitați limitarea modului în care vă prelucrăm datele și să ne solicitați să nu le ștergem;
(vi) opoziție – in ceea ce privește exercitarea acestui drept ca urmare a prelucrării de către noi a fotografiilor și filmărilor efectuate cu ocazia desfășurării evenimentului, din motive tehnice nu vom putea da curs unei eventuale solicitări din partea dumneavoastră decât în circumstanțe excepționale și pentru motive particulare ce țin de persoana dumneavoastră, motiv pentru care vă rugăm să nu participați la eveniment dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor în acest mod;
(vii) formularea unei plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal („ANSPDCP”) și/sau în fața unei instanțe de judecată. 
 

În vederea exercitării acestor drepturi puteți transmite o solicitare la:
- MBRO, Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România;
- e-mail: DoC-MBRO@daimler.com