Politica privind protecția datelor
cu caracter personal

Operatorul definit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD)


Mercedes-Benz Romania SRL („Subscrisa”)
Voluntari, Sos. Bucuresti – Nord nr. 15-25 , Ilfov, 077190, Romania


Responsabil privind Protecția Datelor este Mercedes-Benz Romania SRL (MBRO) :
Voluntari, Sos. Bucuresti – Nord nr. 15-25 , Ilfov, 077190, Romania, E-mail: DoC-MBRO@daimler.com

1. Protecția datelor


Vă mulțumim că ați accesat site-ul nostru și pentru interesul acordat serviciilor oferite. Protecția datele dumneavoastră cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi. În prezenta declarație privind confidențialitatea, va prezentam modul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal, cum le întrebuințăm, în ce scopuri, in baza cărui temei legal și care sunt drepturile dumneavoastră conform acestui temei legal. Ne referim de asemenea și la Politica privind protecția datelor a Mercedes-Benz Group AG aplicabila tuturor companiilor afiliate:
Politica Daimler privind protecția datelor.

2. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal


Dacă veți vizita platforma online „Global Training Learining Space”, (numit in continuare „GTLS”) vom salva anumite informații despre browser-ul și sistemul dumneavoastră de operare, data și ora vizitei dumneavoastră, starea accesului (de ex., dacă ați putut accesa site-ul sau dacă ați primit un mesaj de eroare) și utilizarea funcțiilor de pe website. Vom salva de asemenea și adresa dumneavoastră IP și denumirea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet pe server-ele noastre, ca măsură de protecție împotriva atacurilor și tentativelor de fraudă.
În momentul înregistrării in platforma, vom utiliza datele dumneavoastră înregistrate in aplicația GEMS.
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate in diverse scopuri cum ar fi: derularea activității de instruire (e.g. realizare de cursuri de dezvoltarea profesionala, istoricul acestora, rezervări cursuri, programe de calificare, etc.), executarea contractului ( e.g. facturare, evidenta servicii furnizate etc) protecție (e.g protecție împotriva eventualelor atacuri cibernetice, tentativa fraudare platformă) precum si pentru analiza de date si raportare statistica (e.g stare parcurgere cursuri de către participanți, timpul efectiv petrecut in platforma, evidenta si modalitate de furnizare servicii etc).

 

3. Scopul utilizării


Datele dumneavoastră vor fi prelucrate in diverse scopuri cum ar fi:
a. protecție (e.g. protecție împotriva eventualelor atacuri cibernetice, tentativa fraudare platformă, autentificarea neautorizata versus autentificarea dvs.in sistem conform date înregistrate in GEMS)
b. executarea contractului, care include: facturare, evidenta servicii furnizate, derularea activității de instruire prin cursuri de dezvoltarea profesionala, istoricul acestora, rezervări cursuri, programe de calificare si analiza statistica (e.g. status parcurgere cursuri de către participanți, timpul efectiv petrecut in platforma de către participanți, evidenta si modalitate de furnizare servicii etc).
Nu se vor prelucra date privind răspunsurile furnizate cu ocazia testării, ci doar date privind rezultatul final al testării (e.g. promovat sau nepromovat).
 

4. Securitatea


Luăm măsuri tehnice și organizaționale de securitate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva oricăror modificări, pierderi, distrugeri sau accesări de neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt perfecționate continuu, în conformitate cu progresele tehnologice.
 

5. Temeiul legal pentru prelucrare


Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se face in baza temei legal conform art. 6, alin. 1, lit. b si f din Regulamentul General al UE privind protecția datelor sau RGPD) respectiv încheierea sau executarea unui contract si interesul legitim al Operatorului. Exemple de interes legitim ar fi: menținerea funcționării sistemelor IT, activitatea comerciala a Operatorului prin furnizarea de servicii specifice către terți.
 

6. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal


Datele vor fi stocate pentru o perioada de șapte zile in cazul prelucrării menționate la pct. 3 lit. a si pentru 10 ani, in cazul prelucrării menționate la pct. 3 lit.b. urmând a fi șterse, la data atingerii acestor perioade de retenție.
In cazul in care contul de utilizator al unui participant, creat in GTLS, va fi setat ca si inactiv, ca urmare a solicitării angajatorului acestuia, sau ca urmare a încetării activității acestuia in cadrul rețelei autorizate de distribuție si servici după vânzare a Mercedes-Benz Romania SRL, datele personale prelucrate in scopurile mai sus menționate, vor fi păstrate pentru o perioada de retenție de 10 ani, strict in vederea dovedirii executării contractului, respectiv a serviciilor furnizate sau pentru dovedirea nivelului prestației sau a calității acestora.
 

7. Drepturile persoanelor vizate


În calitate de persoană vizată afectată de prelucrarea datelor, aveți dreptul la informare (Secțiunea 15 din RGPD), corectarea (Art. 16 din RGPD), ștergerea datelor (Art. 17 din RGPD), limitarea scopului (Art. 18 din RGPD) și portabilitatea datelor (Art. 20 din RGPD).
Dacă v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, aveți dreptul de a vă revoca acordul în orice moment.
Revocarea dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal care s-a realizat înainte de revocarea acordului dumneavoastră. Aceasta nu afectează nici prelucrarea ulterioară a acestor date în baza altui temei legal, cum ar fi: îndeplinirea unor obligații legale.
Aveți dreptul de a înainta în orice moment o opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin și care sunt colectate în baza Articolului 6, alin. 1 lit. b si f.
Aveți dreptul să solicitați acces la și rectificarea datelor dvs. personale, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, sau nu mai doriți ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate în baza intereselor noastre legitime, vă rugăm sa ne informați prin transmiterea unui e-mail la: DoC-MBRO@daimler.com.
În situația în care scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se modifică ulterior prezentei informări, vă vom furniza informații suplimentare pentru a clarifica noul scop și modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră.
Aveți dreptul să formulați oricând o plângere în legătură cu modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale fie către noi, la datele de contact de mai sus sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața instanței de judecată.
 

8. Transferul de date către destinatari in si din afara Spațiului Economic European


Datele dumneavoastră pot fi transferate către Mercedes-Benz Group AG sau către societățile afiliate acesteia, în vederea verificării modului de respectare de către MBRO a reglementarilor grupului Mercedes-Benz Group AG în ceea ce privește cursurile de școlarizare. De asemenea, putem transfera datele autorităților publice competente, la cererea acestora și în limitele legii.
MBRO, Mercedes-Benz Group AG sau societățile afiliate nu vând, nu transferă, nu dezvăluie și nu permit accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa. Nu vom folosi datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele menționate în aceasta informare.
Totodată, in momentul utilizării de furnizori de servicii, datele cu caracter personal pot fi transferate către și prelucrate de către destinatari din state aflate în afara Uniunii Europene („UE”) și a Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) respectiv în SUA și India.
Din perspectiva Uniunii Europene, următoarele state asigură un „nivel adecvat de protecție” care respectă standardele UE privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal (așa-numita decizie privind caracterul adecvat): Andorra, Argentina, Canada (restricționat), Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția, Uruguay.