Informare privind Declarația de consimțământ

pentru marketing direct

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră privind informații personalizate şi consiliere aferentă intereselor dumneavoastră specifice (de ex., evenimente, oferte speciale, servicii pe parcursul vizitei la unul din distribuitorii Mercedes-Benz). Regăsiți mai jos informații complete privind datele pe care le prelucrăm în acest scop pe baza consimțământului dumneavoastră, scopul în care le utilizam și temeiul juridic al prelucrării, precum și informații privind drepturile dumneavoastră și modalitatile de exercitare a acestora.
 

Date cu Caracter Personal utilizate:


1. Numele meu şi detaliile de contact (de ex., adresa, adresa de e-mail, număr de telefon),
2. Detaliile pe care le furnizez cu privire la persoana mea (de ex., hobby-uri, interese, numărul persoanelor din gospodăria mea),
3. Date privind autovehiculul meu (de ex., configurația autovehiculului, distanța parcursă, date din broșura de service digitală),
4. Informații privind produsele achiziționate şi serviciile utilizate (de ex., contracte de închiriere, servicii rezervate de conectare personală în rețeaua Mercedes, configurații de autoturisme stocate).
 

Societățile din Ecosistemul Mercedes-Benz:


1. Mercedes-Benz Group AG, care include Distribuitorul Autorizat al Mercedes-Benz Group AG şi Partenerul Autorizat de Service, care este cel mai apropiat din punct de vedere geografic de adresa pe care o ofer, precum şi Distribuitorii Autorizați ai Mercedes-Benz Group AG şi Partenerii Autorizați de Service pe care i-am contactat sau pe care i-am selectat drept Distribuitor Preferat sau Furnizor de Service Preferat,
2. Mercedes-Benz Romania SRL
3. Mercedes-Benz Leasing IFN SA
4. Mercedes-Benz Service Leasing SRL
5. Mercedes-Benz Insurance Broker SRL
precum și succesorii juridici ai acestora.
 

Caracterul Voluntar şi Dreptul de Retragere: Declararea consimțământului(lor) dumneavoastră este voluntară. Vă puteți retrage consimțământul(le) sau obiecta împotriva prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pentru marketing direct, în orice moment. În măsura în care nu vă acordați consimțământul sau vă retrageți consimțământul, noi și/sau Societățile Mercedes-Benz Ecosystem nu vă vom/vor putea contacta/să vă contacteze pentru a vă oferi informații şi consiliere în legătură cu produsele şi serviciile noastre.

 

Construirea Profilului: Pentru a vă putea furniza informațiile de mai sus şi consilierea personalizată conform intereselor dumneavoastră în scris, personal sau prin canalul de contact selectat de dumneavoastră, proceduri analitice, inclusiv crearea unui profil, pot fi utilizate.
 

Corespondență Poștală: Indiferent de cele de mai sus, noi si/sau Societățile din Ecosistemul Mercedes-Benz vor utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a va oferi informații şi consiliere cu privire la produsele şi serviciile noastre, prin intermediul corespondenței poștale.


În măsura în care nu/nu mai doriți să primiți astfel de informații prin poștă din partea Mercedes-Benz Romnia SRL și/sau de la Societățile din Ecosistemul Mercedes-Benz, vă rugam să ne trimiteți o informare pe adresa de e-mail DoC-MBRO@daimler.com
 

Nu are efect asupra altor Consimțăminte: Indiferent dacă acordați sau nu Consimțământul Individual de mai sus şi/sau Consimțământul către Mercedes-Benz Ecosystem, aceasta nu afectează niciun alt Consimțământ Individual pe care l-ați acordat în trecut sau pe care îl veți acorda în viitor, care rămâne valabil până când este retras. În cazul în care doriți să vă retrageți acest alt Consimțământ Individual sau doriți să obiectați împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct de către o entitate individuală, vă rugăm să contactați direct respectiva entitate.

Temei juridic: Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pentru scopurile specificate mai sus, se bazează pe consimțământul(le) dumneavoastră în conformitate cu Art. 6 (1) (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE („GDPR”). Prelucrarea pentru corespondența poștală și pentru a ne asigura că sunteți contactați numai în funcție de preferințele dumneavoastră este, în orice caz, bazată pe testul echilibrului dintre interes și astfel, pe un interes legitim, conform Art. 6 (1) (f) din GDPR, care constă în oferirea către dumneavoastră de informații personalizate și consiliere corespunzătoare intereselor dumneavoastră specifice și evitarea primirii de către dumneavoastră a informațiilor care nu sunt relevante pentru dumneavoastră. Mai multe informații privind testul echilibrul privind interesul sunt disponibile la cerere.


În continuarea celor de mai sus, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi prelucrate, de asemenea, în baza unor alte temeiuri juridice. În acest caz, veți fi informat în consecință cu privire la această prelucrare.
 

Perioada de Retenție: Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi reținute de către fiecare operator o perioadă de timp care nu va depăși termenul necesar pentru realizarea scopurilor descrise mai sus, și pentru o perioadă de maxim de cinci ani de la data ultimei interacțiuni cu operatorul de date relevant, sau pentru orice durată suplimentară, impusă în virtutea obligațiilor de retenție aplicabile operatorului de date relevant.


Alți Destinatari: Prezentul document va fi transferat către Mercedes-Benz Group AG, împreună cu datele dumneavoastră de contact, necesare pentru corelare. Societățile din Ecosistemul Mercedes-Benz prezentate în acest document pot consulta prezentul document pentru a se asigura că sunteți contactați numai în funcție de preferințele dumneavoastră. În plus, fiecare operator poate desemna persoane împuternicite de către operator, terțe părți, cum ar fi furnizori de servicii IT sau agenții de marketing.
 

Responsabilul cu Protecția Datelor și Contacte pentru Protecția Datelor: Veți putea contacta Responsabilul cu Protecția Datelor („DPO”), sau, în cazul în care nu a fost numit un DPO, persoana de contact pentru aspecte legate de protecția datelor, după cum urmează:


a) Mercedes-Benz Romania SRL DoC-MBRO@daimler.com
b) Mercedes-Benz Group AG Chief Officer Corporate Data Protection of the Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz Group AG, HPC G353, D- 70546 Stuttgart, Germany, dataprotection@daimler.com
c) Mercedes-Benz Leasing IFN SA, support@daimler.com
d) Mercedes-Benz Service Leasing SRL, support@daimler.com
e) Mercedes-Benz Insurance Broker SRL, support@daimler.com
 

Drepturile Dumneavoastră: În cazul în care v-ați declarat consimțământul pentru orice activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă veți putea retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor. Această retragere nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare retragerii consimțământului.


În conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să: solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; solicitați portabilitatea datelor şi să vă opuneți împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să remarcați că aceste drepturi menționate mai sus pot fi limitate în conformitate cu legea națională aplicabilă privind protecția datelor. Aveți dreptul, de asemenea, să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere pentru protecția datelor.
 

Ne puteți contacta oricând, pentru a vă exercita drepturile:


Mercedes-Benz Romania SRL,
Voluntari Sos.Bucuresti-Nord, nr. 15-23 Ilfov,
cod postal 077190,
Swan Office and Technology Park , Cladirea Henley
DoC-MBRO@daimler.com
 

În anumite situații puteți avea dreptul la opoziție, în orice moment, în baza unor motive aferente situației dumneavoastră particulare, împotriva prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar noi vom fi obligați să nu vă mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, respectiv oricarei prelucrari, inclusiv crearea profilurilor, în măsura în care acestea au legătură cu marketingul direct.