Privacy Policy pentru utilizarea paginii Facebook

Directiva privind datele personale/Privacy Policy pentru utilizarea paginii Facebook

Directiva privind datele personale/Privacy Policy pentru utilizarea paginii Facebook

Această pagină Facebook este administrată de:
Mercedes-Benz România S.R.L.
Sediu social: OrașVoluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-23, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România
E-mail: DoC-MBRO@daimler.com

De colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor personale ale utilizatorilor pe paginile web Facebook este responsabil, în mod obligatoriu, Facebook Ireland Limited („Facebook“) . Aveți în vedere că Facebook colectează și prelucrează anumite informații referitoare la vizita pe pagina noastră de Facebook, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator Facebook sau nu sunteți logat la Facebook. Informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Facebook se găsesc în directiva privind datele personale (Privacy Policy) a Facebook.

În calitate de beneficiar al acestei pagini Facebook, putem vizualiza doar profilul dumneavoastră public pe care îl aveți pe Facebook. Informațiile care pot fi vizualizate depind de setările profilului dumneavoastră. În plus, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele dumneavoastră și conținutul mesajelor dumneavoastră, solicitările sau ale informații pe care ni le-ați transmis), atunci când luați legătura cu noi pe pagina noastră de Facebook. Prelucrăm aceste date pentru a prelucra mesajele dumneavoastră și, după caz, pentru a răspunde la ele.

În plus, Facebook ne pune la dispoziție așa-numitele date Insight pentru paginile vizitate. Aceste date reprezintă statistici anonime, cu ajutorul cărora putem evalua calitatea paginii noastre de Facebook și conținutul acestora. Aceste statistici sunt realizate pe baza datelor de utilizare pe care Facebook le colectează prin intermediul interacțiunii dumneavoastră cu pagina noastră de Facebook. Nu avem acces la aceste date de utilizare. Facebook și-a luat obligația față de noi, ca pentru prelucrarea datelor Insight ale paginilor să își asume responsabilitatea și să respecte drepturile dumneavoastră în conformitate cu regulamentul general UE privind protecția datelor („RGPD“; vezi mai jos pentru informații suplimentare) și să vă pună la dispoziție termenii esențiali ai acestui acord în vigoare.

Aceste prelucrări sunt în conformitate cu interesul nostru de drept, în conformitate cu art.6 alin. 1 litera f) RGPD, în special pentru a putea intra în legătura cu dumneavoastră în privința solicitărilor sau a altor mesaje pe care ni le-ați transmis, precum și pentru a recunoaște dorințele de utilizare (de ex. numărul de așa-numiți urmăritori, numărul de accesări ale fiecărui domeniu de pagină în parte, statisticile de utilizatori în funcție de vârstă, zona geografică și limba) și pentru a adapta și optimiza cât mai bine, în funcție, de grupul de utilizatori, oferta noastră pe pagina Facebook.

Salvăm datele dumneavoastră cu caracter personal în sistemele noastre, adică în afara Facebook, dacă și atât timp cât sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau în cazul în care există obligații legale de păstrare a acestora.

Nu sunteți obligat/ă nici prin lege și nici prin contract să furnizați datele dvs. cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați date cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.

Aveți următoarele drepturi:

  • Aveți dreptul, în conformitate cu art. 15 RGPD, să primiți informații despre datele cu caracter personal pe care le salvăm. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să ne solicitați o confirmare dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, aveți dreptul la o informație referitoare la aceste date cu caracter personal. Dreptul la informare include, între altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, instituțiile sau categoriile de instituții care primesc acest date sau cele cărora le-au fost sau le sunt puse la dispoziție datele cu caracter personal. Acest drept nu este însă nelimitat, deoarece drepturile altor persoane pot limita dreptul dumneavoastră la informație.

  • Aveți dreptul, în conformitate cu art. 16 RGPD, să solicitați corectarea datelor incorecte. Aceasta înseamnă că ne puteți solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte, referitoare la dumneavoastră. Cu respectarea scopurilor prelucrării, aveți dreptul să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete, și prin intermediul unei declarații de completare.

  • Aveți dreptul, în conformitate cu art. 17 RGPD, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse. Aceasta înseamnă că, în anumite condiții obligatorii, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și suntem obligați să ștergem aceste date cu caracter personal.

  • Aveți dreptul, în conformitate cu art. 18 RGPD, să solicitați limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta înseamnă că, în acest caz, datele respective sunt marcate și sunt prelucrate de noi doar în anumite scopuri (de ex. cu acordul dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unor cerințe legale).

  • Aveți dreptul, în conformitate cu art. 20 RGPD, în anumite condiții obligatorii, să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care nu le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, accesibil și cu posibilitate de citire automată și aveți dreptul să transmiteți aceste date unei alte entități responsabile, fără nicio obiecție din partea noastră.

  • Aveți și dreptul de a vă adresa autorităților respective însărcinate cu protecția datelor, mai ales în țara din Uniunea Europeană în care aveți rezidența sau în care se consideră că există o încălcare a prevederilor RGPD.

Pentru exercitarea acestor drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Facebook, luați legătura, pe cât posibil, direct cu Facebook, prin intermediul posibilităților de contact indicate pe paginile sale de internet. În alte cazuri sau pentru orice altă solicitare, trimiteți-ne un e-mail
DoC-MBRO@daimler.com

În anumite condiții preliminare, aveți dreptul, din motive care privesc situația dumneavoastră specială sau dacă datele cu caracter personal sunt utilizate în scop de marketing direct, să refuzați în orice moment prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și noi putem fi obligați să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Suplimentar, în cazul prelucrării de date cu caracter personal pentru publicitate directă, aveți dreptul să contestați, în orice moment, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru este valabil și pentru Profiling, în cazul în care este legătură cu o astfel de publicitate directă. În acest caz, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate de noi în acest scop. Pentru exercitarea dreptului dumneavoastră de refuz, trimiteți-ne, dacă este posibil, un e-mail la adresa DoC-MBRO@daimler.com

Informații suplimentare referitoare la modul în care utilizăm datele cu caracter personal se găsesc în Directiva privind protecția datelor de la Daimler (https://www.daimler.com/data-protection-policy)

Data: Octombrie 2018