Declarația de politică referitoare la calitate-mediu

Politica referitoare la calitate-mediu


Declarația de politică referitoare la calitate-mediu

Politica referitoare la calitate-mediu


Declarația de politică referitoare la calitate-mediu

Politica referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu, din cadrul S.C. Mercedes-Benz România S.R.L. este de a realiza produse/furniza servicii de calitate, pentru a satisface necesitățile explicite și implicite ale clienților, în condițiile respectării cerințelor legale și realizării de profit.
Pentru a pune în practică această politică SMI, managementul de vârf din cadrul S.C. Mercedes-Benz Romania S.R.L, a hotărât implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Obiectivele principale în domeniul calității-mediului ale S.C. Mercedes-Benz România S.R.L sunt:

 • Menținerea certificării sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) conform cerintelor SR EN ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015;

 • Instruirea, motivarea și menținerea conștientizării personalului privind îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI);

 • Poziționarea și promovarea mărcii, produselor și serviciilor la nivelul premium;

 • Dezvoltarea unei prezențe optime în teritoriu cu rețeaua de centre autorizate de vânzări și/sau service de înaltă calitate;

 • Prevenirea neconformităților în toate fazele de furnizare de produse/prestare de servicii, ceea ce va conferi încredere clienților și va aduce beneficii organizației și angajaților.

 • Asigurarea unui personal competent și dedicat, capabil să livreze performanță de top și să reprezinte brandul companiei;

 • Asigurarea unui comportament de business în conformitate cu cele mai înalte standarde de etici și integritate;

 • Menținerea conștientizării personalului privind aplicarea principiilor ce guvernează legislația în domeniul protecției mediului, în special a principiului "prevenirii poluării" și "colectării selective a deșeurilor" prin promovarea soluțiilor tehnice și tehnologiilor "nepoluante" și a celor mai bune practici în domeniul mediului, reducerea costurilor de mediu în conținutul proiectelor sau serviciilor din domeniile proprii de activitate;

 • Menținerea conștientizării personalului privind realizarea unei culturi și a unei mentalități proactive a personalului organizației în ceea ce privește protecția mediului înconjurător;

 • Intărirea imaginii de marcă a organizației prin îndeplinirea cerințelor referitoare la protecția mediului în condiții de competitivitate și de conformitate cu legislația română în domeniul protecției mediului, directivele UE, standardele naționale și internaționale;

 • Reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, iar ori de câte ori există posibilitatea, utilizarea materialelor și componentelor recuperabile sau reciclabile;

 • Câștigarea încrederii clienților în ceea ce privește conformarea organizației la reglementările în vigoare privind protecția mediului;

 • Pregătirea organizației în vederea tranziției la implementarea locală a conceptului "Project Future", respectiv divizarea companiei MBRO în două entități:

  - MBRo cu toate datele de identificare ca societate comercială actuale, care se va ocupa în continuare de importul, distribuția și dezvoltarea rețelei pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare (Van-uri)

  - Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania care se va ocupa de importul, vânzarea și dezvoltarea rețelei de servicii pentru camioane și autobuze/autocare;

Managementul de vârf din cadrul S.C. Mercedes-Benz Romania S.R.L se angajează:

 • să asigure comunicarea, înţelegerea, analizarea și aplicarea politicii referitoare la calitate la toate nivelurile organizației;

 • să asigure resursele umane și materiale necesare;

 • să asigure funcţionarea și îmbunătăţirea continuă a eficacității SMI;

 • să analizeze periodic politica și să o îmbunătățescă continuu.

Managerul departamentului Trucks&Buses în calitate de Reprezentant al Sistemului de Management Integrat pentru calitate și mediu (RMI), Dl. Valeriu ZAHARIA, are responsabilitate şi autoritate pentru implementarea şi menţinerea politicii referitoare la calitate-mediu.

Participarea la implementarea şi menţinerea sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) este sarcina de serviciu a fiecărui angajat din cadrul S.C. Mercedes-Benz România S.R.L. Răspunderea pentru protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor este sarcina tuturor și a fiecărui angajat în parte.

Nu se admit abateri de la politica referitoare la calitate-mediu, poluarea mediului sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau proces din organizație.