Declarația de politică referitoare la calitate-mediu

Politica referitoare la calitate-mediu


Declarația de politică referitoare la calitate-mediu

Politica referitoare la calitate-mediu


Declarația de politică referitoare la calitate-mediu

Politica referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu,  din cadrul S.C. Mercedes-Benz România S.R.L. este de a realiza produse/furniza servicii de calitate, pentru a satisface necesitatile explicite si implicite ale clientilor,  in conditiile respectarii cerintelor legale si de protectie a mediului cu scopul realizarii de profit.
Pentru a pune in practica aceasta politica SMI, managementul de varf din cadrul  S.C. Mercedes-Benz Romania S.R.L, mentine sistemul de management integrat calitate-mediu in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.


Obiectivele principale în domeniul calitatii-mediului ale S.C. Mercedes-Benz România S.R.L sunt:
 • Menținerea certificării sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) în conformitate cu cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015;

 • Menținerea conștientizării personalului privind respectarea procedurilor/directivelor „Daimler” cât și a documentației SMI prin sesiuni de instruiri interne/externe;

 • Menținerea conștientizării personalului privind aplicarea principiilor ce guvernează legislația în domeniul protecției mediului, în special a principiului “prevenirii poluării” si „colectării selective a deșeurilor” prin promovarea soluțiilor tehnice și tehnologiilor “nepoluante” și a celor mai bune practici în domeniul mediului, reducerea costurilor de mediu în conținutul proiectelor sau serviciilor din domeniile proprii de activitate;

 • Reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, iar ori de câte ori există posibilitatea, utilizarea materialelor și componentelor recuperabile sau reciclabile;

 • Menținerea poziţionării şi promovarea mărcii, produselor şi serviciilor MBRo la nivelul premium;

 • Menținerea și profesionalizarea rețelei de centre autorizate de vânzări și/sau service (dealerii autorizati) de înaltă calitate;

 • Promovarea produselor marca Mercedes-Benz electrice și hybrid în vederea diminuării emisiilor de CO2 la nivel local, național, global;

 • Asigurarea unui personal competent și dedicat, capabil să livreze performanță de top și să reprezinte brandul companiei;

 • Asigurarea unui comportament de business în conformitate cu cele mai înalte standarde de etici și integritate.

Managementul de vârf din cadrul S.C. Mercedes-Benz Romania S.R.L se angajează:
 • să asigure comunicarea, înţelegerea, analizarea și aplicarea politiciilor DAIMLER și SMI la toate nivelurile organizației;

 • să asigure resursele umane și materiale necesare;

 • să asigure funcţionarea și îmbunătăţirea continuă a eficacității SMI;

 • să analizeze periodic politica SMI și să o îmbunătățescă continuu.

Managerul de vânzări al deparatamentului Vans în calitate de Reprezentant al Sistemului de Management Integrat pentru calitate și mediu (RMI), Dl. Alexandru Rugină, are responsabilitate și autoritate pentru implementarea, cunoașterea și menţinerea politicii referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu.


Participarea la implementarea, cunoașterea, respectarea și menținerea sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) este responsabilitatea fiecărui angajat din cadrul S.C. Mercedes-Benz România S.R.L.

Răspunderea pentru protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor este sarcina tuturor și a fiecărui angajat în parte din cadrul S.C. Mercedes-Benz România S.R.L.

Nu se admit abateri de la politica referitoare la calitate-mediu, poluarea mediului sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau proces din organizație.