Radio digital (DAB)

Pentru recepția standardelor digitale DAB și DAB+.

Radioul digital completează sistemele Multimedia cu un receptor digital care recepționează programele de radio terestre digitale ale standardelor DAB și DAB+. Acesta entuziasmează prin oferta bogată de programe (în funcție de țară), prin recepția bună și sunetele impresionante.

De asemenea, acesta mai oferă informații suplimentare valoroase privind evenimentele rutiere sau programele radio. Deoarece transmisia prin metodele digitale încă nu acoperă toate zonele, radioul digital comută automat de pe recepția digitală pe recepția analogică și invers, în funcție de puterea semnalului.