RDE Emisiile de particule și bioxid de carbon măsurate în trafic.

Real Driving Emissions (RDE).

La noua procedură de certificare sunt măsurate și emisiile de noxe în regim normal de rulare pe șosea: în cazul celor mai recente norme de emisii, resp. Euro 6c, Euro 6d-TEMP și Euro 6d, certificarea WLTP făcută în laborator este suplimentată printr-o măsurare a emisiilor de noxe la rularea pe șosea. Determinarea „Real Driving Emissions“, pe scurt RDE, are menirea să stabilească faptul că valoarea limită a emisiilor de oxizi de azot și numărul de particule nu se depășește nici în condiții reale de circulație, nu doar în laborator. În acest scop se fixează dispozitive PEMS (Portable Emission Measurement System) pe autovehicul și se măsoară astfel concentrația de emisii poluante din gazele de eșapament în timpul mersului.

Un așa-numit factor de conformitate (Conformity Factor, CF) indică limita admisă de depășire a emisiilor în trafic față de valorile Euro 6 determinate în laborator. După o fază de tranziție, valoarea oxizilor de azot și concentrația particulelor de funingine din aer poate depăși, în cazul normei Euro 6d, cu 50 % valorile determinate în laborator pentru aceste emisii. Acest adaos reprezintă toleranța dispozitivelor portabile de măsurare în cadrul testelor RDE și se cere verificarea sa anuală, resp. reducerea sa..

Lorem Ipsum