Mai puține emisii de noxe pentru o calitate mai bună a aerului.

Cele două tipuri de emisii: emisii de CO2 și noxe.

Motoarele cu ardere internă generează în esență 2 tipuri de emisii: în primul rând emisii de CO2 și în al doilea rând emisii de noxe precum oxizi de azot și particule de funingine. Creșterea concentrației de CO2 în atmosferă este răspunzătoare pentru încălzirea climatică. Emisiile de CO2 ale unui autovehicul sunt proporționale cu cantitatea de combustibil ars.

Pentru îmbunătățirea calității aerului – mai cu seamă în orașe – s-au impus limite stricte pentru emisiile poluante în cadrul diferitelor trepte ale normei Euro 6. Sunt vizați mai ales oxizii de azot (NOx) și pulberi în suspensie. Oxidul de azot se formează prin reacția dintre oxigen și azot. Din cauza multiplelor trepte de oxidare și combinațiilor de oxigen cu azot, oxizii de azot se numesc generic NOx. În definirea valorilor limită pentru particule se ia în considerare mai cu seamă pulberea în suspensie care trece nestingherită prin mecanismele de filtrare ale mucoasei umane. Printre alți compuși chimici pentru care se definesc în cadrul certificării autovehiculului limite de poluare încadrate în mai multe trepte ale normei Euro 6, se numără spre exemplu monoxidul de carbon (CO) și hidrocarburile (HC).

Lorem Ipsum