WLTP și RDE – noile proceduri de testare.

În acești ani ne-am ocupat și de procedurile de certificare. Astfel, procedura „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test“, pe scurt WLTP, a înlocuit vechea procedură NEDC pentru determinarea consumului și a coeficientului de emisii. Procedura utilizată în Europa din anul 1992, resp. „Neue Europäische Fahrzyklus“ (NEFZ) a fost dezvoltată mai întâi ca o cursă de măsurare teoretică. Dar o procedură modernă de certificare ar trebui să ofere pe cât posibil valori apropiate de cele reale. Procedura NEFZ nu a mai făcut față acestei exigențe. Din acest motiv a fost concepută procedura WLTP prin inițiativa Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE). Noul ciclu WLTP se bazează pe date empirice, colectate în mod real pe trasee din Asia, Europa și SUA și este evident mai reprezentativ.

În plus, la această procedură de certificare sunt măsurate emisiile de gaze arse în regim normal de rulare pe șosea: în cazul celor mai recente norme de emisii, resp. Euro 6c, Euro 6d-TEMP și Euro 6d, certificarea WLTP făcută în laborator este suplimentată printr-o măsurare a emisiilor de noxe la rularea pe șosea. Determinarea „Real Driving Emissions“, pe scurt RDE, are menirea să stabilească faptul că valoarea limită a emisiilor de oxizi de azot și numărul de particule nu se depășește nici în condiții reale de circulație, nu doar în laborator.

Mai transparente și mai aproape de consumul real de pe șosea.

Procedura WLTP reduce considerabil diferența dintre valorile determinate pe standul de probă și valorile reale ale consumului. Acest lucru se datorează noului ciclu de rulare care ilustrează mult mai fidel profilurile actuale de rulare. În plus, valorile consumului trebuie documentate specific pentru fiecare autovehicul. Asta înseamnă că: la elaborarea valorilor de certificare se va ține cont de masa, rezistența de înaintare și rulare și de echipamentele speciale ale autovehiculului. La acestea se adaugă determinarea „Real Driving Emissions“, pe scurt RDE, care are menirea să stabilească faptul că valoarea limită a emisiilor de oxizi de azot și numărul de particule nu se depășește nici în condiții reale de circulație, nu doar în laborator.

Cu toate acestea, nici procedura WLTP nu poate oferi valori „individuale“ de consum. Rămâne un ciclu standardizat de testare care nu poate determina consumul propriu al fiecărui autovehicul. Consumul efectiv de combustibil al unui autovehicul care rulează în condiții de trafic depinde în bună măsură de stilul individual de conducere, de profilul traseului, de densitatea traficului, de încărcătura autovehiculului și de condiții exterioare cum ar fi temperatura. Acest lucru nu poate fi reprodus într-un raport unu la unu printr-o procedură standardizată de testare.

WLTP & RDE în rezumat

Tipuri de emisii

Mai puține emisii de noxe pentru o calitate mai bună a aerului.

Faza de tranziție

Termene variabile de conversie la nivel de UE.

WLTP

Determinarea consumului și a emisiilor de noxe mai aproape de valorile reale: noua procedură WLTP.

Efecte asupra clienților

Certificare unitară, impozitare diferențiată.

RDE

Emisiile de particule și bioxid de carbon măsurate în trafic: Real Driving Emissions (RDE).

Stilul de conducere

Conducere inteligentă, economie de combustibil. Eficientizare prin stilul de conducere.

Lorem Ipsum