Prelucrarea datelor
Cum sunt prelucrate datele?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

În măsura în care este necesar și atât timp cât utilizatorul a acceptat ca acestea să fie utilizate și în continuare, Mercedes-Benz AG colectează, prelucrează și utilizează datele personale ale utilizatorului pentru ca acesta să poată utiliza aplicația și funcțiile aferente. Aplicația folosește în acest sens datele introduse de utilizator și, atât timp cât acesta le-a aprobat, date existente pe dispozitiv sau care au fost generate prin utilizarea funcțiilor dispozitivului (localizare). Mai multe detalii găsiți în informațiile din aplicație (simbolul informații din dreapta sus).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text