Formular de înregistrare EQ Week

În sensul participării în cadrul evenimentului „EQ Week”, te rugăm să îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale astfel cum am arătat în prezenta informare. Lipsa acestui acord duce la imposibilitatea participării la acest eveniment.

Te informăm că vom realiza fotografii și sau înregistrări video pe tot parcursul evenimentului pe care le vom folosi în interesul nostru legitim, respectiv pentru îmbunătățirea modului de desfășurare a unor evenimente similare, realizarea de materiale publicitare sau creșterea notorietății evenimentelor organizate de noi.

Aceste date vor fi prelucrate pentru o periadă de 1 an și la expirarea acestei perioade de retenție, vor fi șterse.

În calitate de persoană vizată ai următoarele drepturi pe care le poți exercita în mod gratuit: (i) informare; (ii) acces la date; (iii) rectificarea și ștergerea datelor; (iv) restricționarea prelucrării; (v)formularea unei plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal („ANSPDCP”) și/sau în fața unei instanțe de judecată.
În vederea exercitării acestor drepturi poți transmite o solicitare la:
- MBRO, Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România;
- e-mail: DoC-MBRO@mercedes-benz.com

Mulțumim!

Cererea ta a fost trimisă către Mercedes-Benz România.