Natural, economic şi fără emisii CO2:

Biogazul - un combustibil viabil

Potenţialul tehnic şi economic al biogazului reprezintă o sursă de energie durabilă, ieftină şi compatibilă cu politica de protecţie a mediului care nu a fost încă exploatată în totalitate. Acest potenţial este imens. Toate deşeurile care fermentează pot constitui materia primă pentru producerea biogazului: nămolul din canalizări, deşeurile biologice, îngrăşămintele organice şi chiar plante sau părţi ale plantelor care nu au mai fost utilizate până în prezent. Sunt disponibile multe materii prime care practic implică niciun tip de costuri, iar concentraţia mare de metan produs face din biogaz o sursă de energie bogată şi viabilă, fiind un carburant fără emisii de CO2 pentru sistemele de propulsie ale autovehiculelor.

  • " Fără emisii de CO2
  • Utilizarea unor materii prime regenerabile şi disponibile pe plan regional
  • Deplasarea fără restricţii în zone cu emisii restricţionate sau interzise pentru alte tipuri de autovehicule
  • Excepţional de silenţios: ideal pentru funcţionarea pe timp de noapte
  • Reducerea cu până la 50% a costurilor pentru carburant"

ALTE INFORMAŢII

  • Tehnologia gazului