Noul Antos

O clasă nouă pentru timpuri noi

Noul Antos. Piatră de temelie – şi model de referinţă pentru viitor. O nouă clasă de camioane, concepută special pentru distribuţia pe distanţă scurtă a mărfurilor
grele începând cu 18 t – pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră în proporţie de 100 % în orice domeniu. Pentru ca dumneavoastră să vă puteţi îndeplini
mai bine şi mai eficient sarcinile zilnice, ca de exemplu în domeniul transportului de alimente, al comerţulului, al serviciilor de distribuţie sau în domeniul cisternelor şi silozurilor.
Acest lucru se datorează: cabinelor practice şi confortabile, configuraţiilor dinamice de transmisie, cu motoare Euro VI cu emisii şi consum reduse şi o rulare sigură, stabilă.
În plus: costuri minime de reparaţie şi întreţinere, structură prietenoasă consecventă şi o gamă variată de oferte – până la modele speciale pentru transporturi orientate spre sarcini utile şi voluminoase.

Pentru distribuţia mărfurilor grele începând cu 18 t

Pe scurt: un camion cu un nou nume şi o nouă înfăţişare, pentru viitor. Dar mai ales unul care vă oferă o soluţie precisă, orientată spre sarcini pentru orice intervenţie în
domeniul distribuţiei de mărfuri grele începând cu 18 t pe distanţe scurte. Noul Antos. Urcaţi la bord şi experimentaţi noul camion pentru distribuţie pe distanţe scurte.