Echipa camioane rulate

Mercedes-Benz

Andrei Ştefan Mache

Consultant Vânzări Vehicule Comerciale Rulate
Aria de lucru: Sud

Telefon: +4.0752.098.361
Fax: +4021.404.3527

Andrei Mache

Mircea Soldea

Consultant Vânzări Vehicule Comerciale Rulate
Aria de lucru: Sud

Telefon: +4 0726.381.613
Fax: +4 021 4043527

Florin Matei

Consultant Vânzări Vehicule Comerciale Rulate
Aria de lucru: Nord - Vest

Telefon: +40 752.098 380
Fax: +40 364.102 542

Marian Ivan

Consultant Vânzări Vehicule Comerciale Rulate
Aria de lucru: Est

Telefon: +40 726.363.037
Fax: +40 214.043.527