Fieldforce MBC - Departamentul Services MBC

Perioadă nedeterminată

Responsabilităţi:

 •  Să se deplaseze în rețeaua națională de ateliere de service aferente teritoriilor alocate, în scopul îmbunătățirii afacerii After-Sales, să stabilească și să mențină relații adecvate de colaborare și respect față de întregul personal existent în rețeaua de ateliere de service autorizate/Travels to national network of authorized service units related to territory allocated, for after/sales business improvement, establishes and maintains good cooperation relationships and respect with all members of the authorized service network
 •  Să coordoneze soluțiile de ordin tehnic și non-tehnic, pentru activitățile derulate în domeniul After-Sales, derulate între dealer și experții MBRO/ Coordinates the technical and non-technical solutions for activities in after/sales between dealer and MBRO specialists
 •  Să monitorizeze și să perfecționeze soluțiile care țin de calitatea serviciilor After-Sales furnizate de către atelierele de service autorizate, atunci când este vorba despre implementarea și respectarea standardelor producătorului în materie de echipament de service, instruire a personalului tehnic și auxiliar, reparații și fluxul de documente, să poarte discuții trimestriale și să întocmească planuri de acțiune, pe baza Quality Letters/Monitoring and improvement solutions for the quality of after/sales offered by authorized workshops by implementing and maintaining manufacturer standards in terms of service equipment, technical and auxiliary staff training, repairs and document flow, has quarterly discussions and action plans based on Quality Letters
 •  Să poarte discuții/negocieri specifice, axate pe planificările anuale de business, raportat la unitățile de service autorizate care au fost menționate/ Target setting/negotiation in annual business plans for the designated authorized service units
 •  Să analizeze potențialul din cadrul pieței și al concurenței, să monitorizeze și să verifice activitatea care ține de piese, în cadrul rețelei de ateliere de service autorizate, inclusiv activitățile de marketing și campaniile dedicate pieselor/ Analyses market potential and competition, monitors and controls parts activity of the authorized service network, including marketing activities and parts campaigns
 •  Să se implice în mod activ în soluționarea reclamațiilor care se referă în special la activitățile After-Sales./ Actively participation in solving complaints specific in after/sales activities
 •  Să participe la programele de training (dezvoltare și management al abilităților specializate și generale) organizate de companie, pentru care a fost propus/ Participate in training programs (specialized and general skills development and management) organized by the company, for which is nominated;

Cunoştinţe cerute:

Obligatorii:

 •  Studii : superioare
 •  Operare PC – Word, Excel, Outlook/nivel mediu
 •  Limbi străine – Engleză scris și vorbit /nivel avansat
 •  Permis de conducere Categoria B

De dorit

 •  Profil: Inginerie
 •  IT know-how

Experienţa cerută:

Obligatorie:

 •  Minim 3-5 ani într-o poziție tehnică sau comercială în domeniul auto

Competenţe cerute:

 •  Desfășoară acțiuni care au un rezultat specific/ Result oriented towards action
 •  Are un caracter flexibil, deschis, este dornic să învețe, se poate adapta ușor la nou, poate lucra în echipă/ Flexible, open, willing to learn, adaptable, team player
 •  Poate lucra în mod independent și autonom/ Able to work independently and autonomously
 •  Este orientat către client/ Customer orientated
 •  Posedă abilități de coordonare a echipei, a proiectelor/ Able to coordinate teams, projects
 •  Are disponibilitatea de a face deplasări în țară și în străinătate/ Willing to travel in the country and abroad
 •  Cunoaște tehnica negocierii, promovării, medierii/ Negotiation skills, facilitation, mediation
 •  Are abilități de comunicare și calități care țin de nivelul interpersonal/ Communication and interpersonal skills
 •  Posedă calități care țin de planificare & control/ Planning & control abilities
 •  Deține abilități de gândire analitică, poate sintetiza un volum mare de informații/ Analytical thinking skills, able to synthesize large amounts of information
 •  Poate concepe strategii de business/ Ability to design business strategies
 •  Știe cum să rezolve problemele și poate lua rapid decizii în acest sens/ Problem solving skills and making quick decision
 •  Știe cum să perfecționeze abilitățile colaboratorilor săi/ Skills development of collaborators
 •  Are un aspect fizic plăcut, folosește un limbaj și gesturi adecvate/ Physical appearance, language, gestures
 •  Data transfer to / from the dealer / client