Collection Office - Departamentul Credit & Risk

Perioadă determinată 12 luni/Limited period 12 months

Angajare prin leasing de personal/ Hiring through leasing personnel company

Misiunea postului/Job mission:

Responsabilități/Major Duties:

Colectare debite restante 1-30 zile de întârziere / Collection 1-30 DPD

 • Preluare apeluri “incoming” / Handling incoming calls;
 • Contactarea clienților “corporat” ( prima rată restantă) și “ retail” / Contacting corporate ( 1st instalment overdue) and retail clients;
 • înregistrarea amânărilor la plată / payment deferrals;
 • Trimiterea necesarului de documente către clienții care solicită restructurări și ulterior transmiterea deciziei dep. Analiză / Handling restructure requests, providing document lists and replies according to the Risk dpt.’s decision;
 • Transmiterea către client de răspunsuri scrise la solicitările acestora /Administrating guarantees ( archive registering, filling for usage, monitoring retrieval of used guaranttes) and sending information about the use of contractual guarantees;
 • Trimiterea către clienți a informațiilor referitoare la restanțe / Sending financial statements to customers
 • Efectuarea activității de “ Skip trace” pentru clienții care nu au date valide de contract / Performing skip trace activities;
 • Activități de colectare a CIV / VIC collection;

Colectare debite restante 31-60 zile de întârziere / Collection 31-60 DPD

 • Contactarea clienților “corporate” și “retail” și stabilirea unor termene de plată rezonabile; /Sending written notices, sms and emails regarding the outstanding and the imminent use of guarantees;
 • Administrating guarantees ( archive registering, filling for usage, monitoring retrieval of used guaranttes) and sending information about the use of contractual guarantees;
 • Trimiterea către clienți a informațiilor referitoare la restante / Sending financial statements to customers
 • Transmiterea către client de răspunsuri scrise la solicitările acestora referitor la amânările de plată / Providing answers to customers submitted requests for postponing payments;
 • Trimiterea necesarului de documente către clienții care solicită restructurări și ulterior transmiterea deciziei dep. Analiza / Handling restructure requests, providing document lists and replies according to the Risk dpt.’s decision;
 • Efectuarea activității de “ Skip trace” pentru clienții care nu au date valide de contract / Performing skip trace activities;
 • Administrarea clienților în cadrul procedurii insolvenței - faliment / Insolvency – bankruptcy handling;

Colectare debite restante 61-90 zile de intarziere / Collection 61-90 DPD

 • Trimite documentele către agențiile externe pentru cazurile “ door to door”, furnizează documente, monitorizează activitatea acestor agenții, stabilește planuri de plăți, decide dacă se reziliază contractele / Sending collection cases to Door-to-door agencies, preparing the documents, monitoring the agencies’ reports, establishing payment plans, deciding whether the contracts are cancelled or redeemed;
 • Oferă suport pentru orice situație apărută în relația cu agențiile externe / Offer support for any situations registered in the external agencies’ daily activity

Colectare debite restante 91-180 zile de intarziere / Collection 91-180 DPD

 • Pregatirea și trimiterea dosarelor juridice, în concordanță cu procedura / Preparing and sending legal files, according to the legal procedure;
 • Verificarea calculației finale pentru dosarele juridice / Verifying final calculation for legal cases;
 • Asigură sprijin în activitatea juridică de colectare creanțe / Ensuring support for legal cases;

Recuperarea de bunuri / Asset Recovery

 • Administrarea bunurilor recuperate / Handling repossessed vehicles;
 • Oferă suport agențiilor externe referitor la recuperearea bunurilor / Offer support to external agencies in order to recover vehicles;
 • Furnizează informații autorităților publice referitor la vehicule și alte demersuri legale / Provide information to governmental authorities regarding vehicles and other legal steps;

Vânzarea de bunuri - Remarketing / Asset Disposal – Remarketing

 • Demersuri referitoare la evaluarea bunurilor / Vehicle evaluation;
 • Demersuri referitoare repararea/recondiționarea bunurilor / Vehicle refurbishment;
 • Demersuri referitoare la vânzarea bunurilor / Vehicle sale;
 • Demersuri ulterioare revânzării bunurilor / Post sale reconciliation;
 • Menține contact permanent cu dealer-ii Mercedes-Benz în vederea vânzării stocului de bunuri recuperate / Keeps permanent contact with Mercedes-Benz dealers in order to sell the stock vehicles;
 • Transmite documente către Autoritățile fiscaler referitor la bunurile recuperate / Documents for Fiscal Authorities and other governmental institutions

Required knowledge:

Instruire și calificare/Training and qualification

 •  Studii superioare (Economice ori Juridice) / University Degree (Economics or Juridical)

Cunoștințe de ordin tehnic/Technical knowledge

 •  Cunoștințe de baza de leasing, economice / juridice și operare calculator ( cu precădere MS Word si MS Excel) / Specific knowledge: leasing, juridical, advanced MS Office skills

Aptitudini personale și sociale/competență individuală/Soft skills/individual competence

 •  Automotivare și dorința de autodepășire / Self-motivation and willingness to perform
 •  Abilități de comunicare și de inter-relaționare / Communication and relationship building skills
 •  Abilitatea de a rezolva problem și rezistența la stress / Good problem-solving and stress-resistance abilities
 •  Loialitatea și capacitate de a lucra în echipă / Loyalty, conflict-management
 •  Abilități de comunicare și gândire analitică / Person with analytical thinking, communications skills, ability to work in team.

Experiență/Experience

 •  Min. 3 ani în domeniul bancar - leasing / Min. 3 years experience in collection leasing - bank