Daune totale/ furt

Menţiuni specifice avariilor totale şi furtul autovehiculului

După declararea avariei/furtului la organele de poliţie şi la Asigurator luaţi toate măsurile pentru depozitarea vehiculului într-o locatie (cea mai apropiată de locul accidentului) în care i se poate asigura staţionarea în cele mai bune condiţii. Predarea Vehiculului se face numai în baza unui Proces Verbal de Predare-Primire. După plata despăgubirii de către Asigurator, dacă în urma calcului rezultă o diferenţă pozitivă, puteţi încheia un nou contract de leasing sau puteţi opta pentru restituirea efectivă a acesteia.

Diferențele pozitive vă vor fi comunicate în scris de către societatea noastră, după finalizarea dosarului de daună.

În cazul furtului nu se acordă despăgubire în cazul în care certificatul de înmatriculare se află în autovehicul la data producerii evenimentului sau nu se pot prezenta ambele rânduri de chei.