Daune parţiale/ avarii ușoare

În cazul producerii unei avarii parţiale/totale sau unui furt parţial/total trebuie să vă prezentaţi la cel mai apropiat post de poliţie pentru întocmirea procesului verbal de constatare şi să solicitaţi autorizaţia de reparaţie a autovehiculului.

Dacă dauna s-a produs din vina dumneavoastră, solicitaţi organelor de poliţie si Anexa 2, necesară folosirii asigurării CASCO, daca a fost vina altei persoane, solicitaţi o copie a poliţei de asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA) a celui vinovat de producerea accidentului.La poliţie prezentaţi următoarele acte:

 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului; - asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA);
 • orice alte documente solicitate de organele de poliţie. Pentru furt solicitaţi Anexa 2 a Procesului Verbal de Constatare.
 • Împuternicire pentru deschiderea dosarului de daună prezentaţi-vă la societatea de asigurare la care aveţi încheiată poliţa, cu următoarele documente:
 • din partea societăţii pe care o reprezentaţi (societatea pe numele căreia este încheiat contractul de leasing)
 • copie a poliţei CASCO sau cunoaşterea numărului şi seriei poliţei de asigurare;
 • proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de poliţie din care să reiasă cum şi când s-a întâmplat evenimentul şi (dacă este cazul ) cine este vinovat de producerea daunei; aceste acte trebuie prezentate în original;
 • certificat de înmatriculare al maşinii avariate (original);
 • permisul de conducere al persoanei care se află la volan în timpul producerii evenimentului;
 • cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului;
 • ambele chei ale vehiculului (doar în caz de furt al autovehiculului);
 • copie a tichetului RCA al vinovatului de producerea evenimentului;