Informaţii suplimentare

  • Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) se va efectua la una din staţiile service autorizate RAR din localitatea dumneavoastră. Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteste de la data primei înmatriculări, iar pentru urmatoarea inspecţie, de la data celei precedente;
  • Taxa de drum (Rovinieta) reprezintă taxa de utilizare a drumurilor naţionale din România, iar obligaţia de plată a acesteia vă revine dumneavoastră;
  • Revizie/ Întreţinere: Efectuarea reviziei în service-urile neautorizate atrage după sine pierderea garanţiei;
  • Certificat de înmatriculare pierdut, furat sau distrus.Transmiteţi o declaraţie pe proprie răspundere via e-mail customerservicero@daimler.com, sau prin fax la numarul 0213060721 sau scrisoare prin Posta/Curier la sediul nostru din: Șos. București-Nord, nr. 15-23, Swan Office and Technology Park, Clădirea Henley, etaj 3, cod poștal 077190 Voluntari, Ilfov, România, care să ateste acest fapt şi solicitaţi eliberarea unui duplicat.
  • Certificat de înmatriculare reţinut, în funcţie de motivul reţinerii, transmiteţi la sediul nostru următoarele documente:
  • dovada de circulaţie (original);
  • actele doveditoare (original) de remediere a defecţiunilor tehnice (ex.: dovada efectuării Inspecţiei Tehnice Periodice (ITP), factura de reparaţie, poliţa RCA, dovada efectuării omologării, etc.)
  • Plăcuţe de înmatriculare pierdute/furate sau distruse.
  • Trebuie să vă prezentaţi la postul de poliţie pe raza căruia s-a întâmplat evenimentul şi să declaraţi pierderea/furtul sau distrugerea plăcuţelor. În urma declaraţiei dumneavoastră, veţi intra în posesia unei dovezi / adeverinţe. În maxim 24h transmiteţi la sediul nostru dovada/adeverinţa şi plăcuţa/plăcuţele deteriorate (dacă este cazul) pentru a putea intocmi dosarul necesar în vederea obţinerii noii plăcuţe de înmatriculare.

Contact

Contact Mercedes-Benz Financial Services

Ne puteţi contacta la numărul de telefon: +40 21 3060 700