Documente necesare

Clienţi persoane juridice

 • Formular solicitare finantare (completat,semnat si stampilat pe fiecare pagina);
 • Copie CUI (certificat de inregistrare al firmei);
 • Copie act de identitate al reprezentantului societatii
 • Copie act constitutiv actualizat conform Registrul Comertului
 • Specificatia tehnica furnizor
 • Specimen de semnatura de la banca semnat si stampilat de catre banca de cel mult 30 de zile
 • Bilantul la decembrie 2012 insotit de recipisa electronica sau stampilat de Administratia Financiara +balanta la decembrie 2012;
 • Bilantul la decembrie 2013 insotit de recipisa electronica sau stampilat de Administratia Financiara +balanta la decembrie 2013;
 • Ultima balanta incheiata pe anul in curs, nu mai veche de 2 luni de la data solicitarii ;

Clienţi persoane fizice

 • Formular solicitare finantare (completat si semnat pe fiecare pagina)
 • Copie act de identitate semnat conform cu originalul
 • Copie act spatiu/Factura utilitati care fac dovada proprietatii dacă este cazul
 • Specificatia tehnica furnizor
 • Adeverinţă de salariu format Mercedes-Benz în original (trebuie să specifice funcţia, vechimea şi salariul lunar net)
 • Copie contract de munca impreuna cu actele aditionale(daca este cazul)
 • Copie REVISAL (copie vizata conform cu originalul de catre angajator)
 • Adeverinta angajator cu salariile obtinute in anul precedent
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Clienţi persoane fizice autorizate / cabinete / liberi profesionişti / similare

 • Formular solicitare finantare (completat,stampilat si semnat pe fiecare pagina)
 • Copie act de identitate semnat conform cu originalul
 • Registrul de incasari si plati pe anul in curs
 • Copie după contractul de proprietate / închiriere a biroului;
 • Specificatia tehnica furnizor
 • Copie Certificat Fiscal / înregistrare fiscală (dacă este cazul)
 • Copie după actele de constituire şi autorizaţia persoanei care face cererea;
 • Declaratiile de venituri realizate pe ultimii 2 ani(declaratia 200/204)
 • Decizia de impunere anuală pentru ultimii doi ani cu ştampila Administraţiei Financiare
 • Decizia anuală de impunere pentru plăţi anticipate pentru anul în curs cu ştampila Administraţiei Financiare
 • Certificat casatorie (daca este cazul)
 • In cazul în care formatul declaraţiilor mai sus menţionate nu include informaţiile cu privire la venitul brut din activităţi independente (înainte de deducerea cheltuielilor cabinetului), sunt necesare declaraţii speciale de venit pentru activităţi independente pentru a completa declaraţiile definitive şi estimative

Pentru vehicule second hand (în plus faţă de cele de mai sus):

 • Copie carte de identitate secretizata RAR/ brief/ comandă auto cu serie de șasiu

În funcţie de complexitatea tranzacţiei, Finanţatorul poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare.