Servicii Logistică

Înmatriculare

Mercedes-Benz Financial Sercices în calitate de proprietar/finanțator al obiectului contractual se ocupă de înmatricularea autovehiculului.


Documentele necesare înmatriculării:

  • Cartea de identitate a vehiculului
  • Documentul care atestă proprietatea, respectiv factura emisă de către furnizor/dealer
  • Fişa de înmatriculare
  • Dovada achitării de către proprietar a taxei de poluare
  • Actul de identitate/certificatul de înregistrare fiscală a utilizatorului.